Купон ба хөнгөлөлтийг туршихын ашиг тус

Та шинэ тэргүүлэгчдийг олж авахын тулд шимтгэл төлдөг үү эсвэл тэднийг татахын тулд хөнгөлөлт үзүүлдэг үү? Зарим компаниуд брэндээ үнэгүйдүүлэхээс айдаг тул купон, хямдралд хүрэхгүй. Бусад компаниуд тэдний хараат байдалд орж, ашигт ажиллагаа нь эрс буурч байна. Гэсэн хэдий ч тэд ажиллаж байгаа эсэх нь эргэлзээгүй юм. Дижитал зах зээлд оролцогчдын 59% нь хямдрал, багц нь шинэ худалдан авагч олж авахад үр дүнтэй гэж мэдэгджээ. Богино хугацааны ашиг олоход хөнгөлөлт нь ер бусын байдаг ч энэ нь сүйрэлд хүргэж болзошгүй юм