ExactTarget Marketing Cloud нь Social Studio-г ажиллуулдаг

Forrester-ийн мэдээлснээр АНУ-д олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн зарцуулалт 4.8 онд 2013 тэрбум доллараас 12.6 онд 2018 тэрбум доллар болж өсөх төлөвтэй байгаа бөгөөд зах зээлд оролцогчдын 58 хувь нь нийгмийн маркетингийн төсвийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэж ExactTarget Marketing Cloud компанийн 2014 оны төлөв байдлын талаар мэдээлэв. Зах зээлдүүлэгчид нийгмийн агуулгын маркетинг, оролцоо, хэвлэн нийтлэх, дүн шинжилгээ хийх ажлыг ажилтнууд ба багуудын хүрээнд өргөжүүлэх хэрэгтэй. Radian6 Buddy Media Social Studio нь компаниудад хэрэглэгчидтэйгээ илүү ойр дотно болох, дотооддоо хамтран ажиллах боломжийг дараахь ажлын хэсгүүдээр дамжуулан олгодог