SEO-ийн зах зээлд оролцогчдын итгэл үнэмшил

Хайлтын системийн оновчлол нь маркетингийн оновчлолын нэг хэсэг бөгөөд энэ нь Нью-Йорк хотын зогсоолын тэмдэг шиг төөрөлдсөн, зохиомол байж болох юм. SEO-ийн талаар маш олон хүмүүс ярьж, бичдэг бөгөөд олон хүн хоорондоо зөрчилддөг. Би Moz нийгэмлэгийн шилдэг хувь нэмэр оруулагчидтай уулзаж, тэдэнтэй ижил гурван асуултыг тавилаа. Хүн бүрийн дуртай SEO тактик нь ямар ч үнэ цэнэгүй вэ? SEO-ийн ямар маргаантай тактикийг та үнэхээр үнэ цэнэтэй гэж бодож байна вэ?