Хар тугалганы хэлбэр үхсэн үү?

Товчхондоо? Тиймээ. Наад зах нь уламжлалт утгаараа, "уламжлалт" гэж зочдын мэдээллийг үнэ цэнэ өгөхөөс нь өмнө шаардах, эсвэл хуучирсан, хөдөлгөөнгүй агуулгыг хөшүүрэг болгон ашиглахыг хэлнэ. Энэхүү ачааны машиныг зарим талаар нөөцлье: Үйлчлүүлэгчиддээ онлайн хөрвүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд туслах ажилд бид уламжлалт хар тугалганы хуудсыг бөглөж буй вэб зочин бууралтгүй, тогтмол буурч байгааг анзаарсан. Үүний сайн шалтгаан бий. Технологи, мэдээлэлтэй холбоотойгоор худалдан авагчдын зан байдал өөрчлөгдөж байна