Жулиус нөлөөллийн маркетингийн ROI-ийг хэрхэн нэмэгдүүлж байна вэ?

Influencer маркетинг нь онлайн худалдан авалтын хамгийн хурдацтай хөгжиж буй хэлбэр юм. Маш сайн шалтгаан байгаа - нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн сурталчилгааны кампанит ажлын үр өгөөжийг сүүлийн үеийн тоо баримт нотолж байна: Хэрэглэгчдийн наян хоёр хувь нь нөлөөлөгчийн өгсөн зөвлөмжийг дагаж, нөлөөлөгчийн маркетинг хийхэд зарцуулсан 1 доллар бүр 6.50 долларын ашиг олох магадлалтай байгаа юм. ойрын таван жилд нэг тэрбум доллараас 1-5 тэрбум долларт хүргэх. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл нөлөөлөгч маркетингийн кампанит ажлыг хэрэгжүүлж байна