Ивээн тэтгэгчгүйгээр нөлөөлөгчтэй ажиллах 6 арга

Олон хүмүүс нөлөөллийн маркетинг нь зөвхөн асар их нөөцтэй томоохон компаниудад зориулагдсан гэж үздэг ч энэ нь ихэвчлэн төсөв шаарддаггүй гэдгийг мэдэх нь гайхмаар зүйл байж болох юм. Олон брэндүүд цахим худалдааны амжилтынхаа гол хөдөлгөгч хүчин зүйл болох нөлөөллийн маркетингийг анхлан санаачилсан бөгөөд зарим нь үүнийг тэг зардлаар хийсэн. Нөлөөлөгчид компаниудын брэнд, итгэл үнэмшил, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдах, олон нийтийн сүлжээг дагах, вэб сайтад зочлох, борлуулалтыг сайжруулах гайхалтай чадвартай. Тэдний зарим нь одоо багтаж байна