Сошиал медиагийн Замын хөдөлгөөн ба Худалдаанд үзүүлэх нөлөөллийг эргэн харах

Бид бизнесийг олон нийтэд сурталчлах домог болон нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн маркетингийн хүчин чармайлтын талаар дутуу мэдээлэгдсэн нөлөөллийн талаар үргэлжлүүлэн сургаж байна. Технологи дутагдалтай, борлуулалтыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбоход хэцүү байдаг тул энэ нь тийм зүйл болохгүй гэсэн үг биш юм. Үнэн хэрэгтээ статистик тоо нь эсрэгээр ярьдаг: хэрэглэгчдийн 71% нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн лавлагаа дээр үндэслэн худалдан авалт хийх магадлал өндөр байдаг гэж судалгаанд оролцогчдын 78% нь companie-ийн сошиал медиа бичлэгүүд нөлөөлж байна гэж хариулжээ.