Sweetspot: Хөдөлгөөнт эхлэл, ажлын урсгалаар ажилладаг дижитал самбар

Та өнгөрсөн хэдэн сарын хугацаанд дижитал самбарын тавцантай танилцсан байх магадлалтай. Эдгээр нь хязгаарлагдмал тооны олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, вэб аналитик хэмжүүрийг нэгтгэсэн залгаасаар тоглуулах багцаас эхлээд олон төрлийн мэдээллийн эх үүсвэр, засаглалын шинж чанарыг багтаасан аж ахуйн нэгжийн бүрэн экосистем хүртэл өөр өөр байдаг. Sweetspot нь сүүлийн категорийг шинэ түвшинд гаргахыг зорьж, корпорацийн "өгөгдөл хэрэглэгчид" өөрсдийн хэмжүүр дээр ажиллахаа урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй хялбар болгохыг зорьж байна. The