Нарратифтай хамт твиттерээс юу чухал болохыг сонсоорой

Нарратиф нь твиттерийн ярианы түрлэг давалгааг даван туулах, чиг хандлагын ач холбогдолтой өгөгдөл өгөх зорилгоор далд хайлтын технологид суурилсан хэрэгслээ нээлээ. Нарратиф повидын үр дүн нь мэдрэмж, сэтгэгдэл, жиргээний тоо гэх мэт хуурай, тоон өгөгдөл өгөхөөс илүүтэйгээр нөлөөлөгчидтэй эрэмбэлэгдсэн яриа (эсвэл өгүүллэг) хэлбэрээр хэлбэржүүлж, нягтруулсан болно. Интерфейс нь энгийн, хурдан бөгөөд аятайхан байдлаар хийгдсэн байдаг. Энэ нь хэрэглэгч хандлагын өгөгдлийг тодорхойлох, нөлөө бүхий нийтлэлийг олж илрүүлэх, нөлөөлөгчдийг тодорхойлох боломжийг олгодог. Одоогоор