Маркетингаас борлуулалт хүртэлх үр дүнг хэрхэн хянах вэ

Маркетингийн ажилтнуудад ийм бэрхшээл тулгардаг тул бид маркетингийн атрибутын талаар үргэлжлүүлэн бичсээр байна. TechnologyAdvice-ийн шинэ маркетингийн үр дүнгээс харахад маркетинг, борлуулалтаас гарах үр дүнг хэрхэн хянах вэ гэдэг нь үргэлжлүүлэн асуудал болж байна. Сонгуулийн кампанит ажлыг хянах зарим гол статистик мэдээлэл Худалдаа эрхлэгчдийн 75% нь кампанит ажлынхаа эцсийн үр дүнг мэдэхгүй байгаа тул ROI-ийг тооцоолоход бэрхшээлтэй байдаг B73B маркетеруудын 2% нь хэмжигдэхүйц үр дүн нь маркетингийн автоматжуулалтын хамгийн том ашиг гэж үздэг.