Нөлөөлөгч, блог хөтлөгч, сэтгүүлчийг хэрхэн яаж ялгах вэ

Өмнө нь би блог хөтлөгчөө хэрхэн НЭМЭХГҮЙ байх талаар бичиж байсан. Үйлчлүүлэгчийнхээ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлахад шаардлагатай мэдээлэлгүй, бэлтгэлгүй олон нийтийн харилцааны мэргэжлүүдийн төгсгөлгүй урсгалыг олж авснаар энэ түүх үргэлжлэх болно. Үзүүлж болохуйц давирхайг олж авахад хэсэг хугацаа зарцуулсан. Надад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн стратегиас Supercool Creative-тэй имэйл ирсэн. Supercool бол онлайн видео бүтээлч чиглэлээр мэргэшсэн бүтээлч агентлаг юм