1,500 бичлэг! Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн ноёрхол дээр!

Би өнөө орой албан ёсоор блог хөтөлж эхлэхдээ Интернэтийн архивын Wayback машиныг ашиглан оноогоо тодруулахыг хичээв. Бүртгэл хөтлөх гэж байгаад блог хөтөлж эхэлсэн блогчидтой харьцуулбал би хожуу цэцэглэж байсан. Миний хамгийн эртний блог хөтлөх нь Ризе дээр Сонины мэдээллийн баазын маркетингийн бүлэгтэй хамт гарсан (Ризе 2005 оноос хойш шинэчлэлт хийсэн эсэхийг би сайн мэдэхгүй байна!). Дараа нь би Blogger руу шилжиж, Doug's Rant бичиж эхлэв. Эхний блогын бичлэг