Tapfiliate: Боломжит түнш маркетингийн менежмент

Martech шиг нийтлэл дээр мөнгө олох нь бага хүчин чармайлт шаарддаг. Бид зар сурталчилгааны сүлжээ, Google Adsense, түншлэл, ивээн тэтгэлгээр дамжуулан төлбөрт сурталчилгаа хийх, мөн хараат бус маркетинг хийх зэрэг хэд хэдэн өөр аргыг ашигладаг. Affiliate Marketing гэж юу вэ? Түншлэлийн маркетинг нь бизнесийн түншийн маркетингийн хүчин чармайлтаар авчирсан зочин эсвэл үйлчлүүлэгч тус бүрт нэг буюу хэд хэдэн түншийг урамшуулдаг гүйцэтгэлд суурилсан маркетингийн төрөл юм. Хэрхэн