Moonship: Shopify дэлгүүрээсээ групп худалдаж авснаар хөрвүүлэлтийг нэмэгдүүлээрэй

Moonship цахим худалдааны ирээдүй нь нийгмийн шинж чанартай гэдэгт итгэдэг бөгөөд тэд бүх хэмжээний бизнесүүдэд органик ам дамжсан яриагаар дамжуулан төвөггүй хөгжих боломжийг олгох зорилготой юм. Таны бүтээгдэхүүнд хамгийн сайн нөлөөлсөн хүн бол найзын найз гэдэгт эргэлзэх зүйл алга... ба Moonship нь эдгээр чадваруудыг өөрсдийн брэндийн уугуул худалдан авалтын бүлгийн худалдан авалтын сонголтуудтай хялбархан нэгтгэдэг. Moonship нь Shopify дээр нийгмийн хөрвүүлэлтийг дэмждэг 3 үндсэн онцлогтой: Худалдан авалтын өмнөх табыг нэмэгдүүлэх, одоо байгаа төхөөрөмжөөсөө хуваалцах.