Google-ийн Bogus URL богиносгогч статистик

Бид тэдний толгой компанитай хийж буй аналитик сургалт, зөвлөгөөний хүрээнд үйлчлүүлэгчтэй сонирхолтой уулзалт хийлээ. Байнгын хүчин чармайлтынхаа хүрээнд тэд QR кодыг тарааж, Google Analytics кампанит ажлын кодыг нэмж, дараа нь Google URL богиносгогчийг хэрэгжүүлж, хүчин чармайлтынхаа хариуг зөв хэмжих боломжийг олгоно. Энэ бол хатуу стратеги юм. Бүх анализыг түгээдэг тул Analytics дангаараа танд шаардлагатай бүх зүйлийг хангаж чадахгүй