Вэб рүү хөтлөх кампанит ажилд "оюун ухаан" -аар жигнэх

Орчин үеийн "вэб рүү хөтлөх" кампанит ажил нь хэрэглэгчдийг холбосон буух хуудас руу түлхэхээс хамаагүй илүү юм. Энэ бол байнга өөрчлөгдөж буй технологи, маркетингийн програм хангамжийг ашиглах, вэб үр дүн гаргах динамик, хувийн кампанит ажлыг хэрхэн бий болгохыг ойлгох явдал юм. Фокуст төвлөрсөн өөрчлөлт Shawthorne зэрэг дэвшилтэт агентлагийн эзэмшдэг давуу тал бол зөвхөн аналитик харахаас гадна хэрэглэгчийн нийт туршлага, оролцоог харгалзан үзэх чадвар юм. Энэ бол