Нарийн: суулгах, бүтээгдэхүүн нэмэх, мөнгө хийх.

Бүтээгдэхүүний хуудсыг бүтээгдэхүүний хавтанцар, стандарт бус бүтээгдэхүүний зураг, тайлбар, тойм агуулсан ердийн цахим худалдааны тохиргоонд бид бүгд дассан. Эдгээр эртний худалдааны туршлагыг цахим худалдааны системийн захиалгын чадвар бүхий үзэсгэлэнтэй агуулгын системийн бүхий л шинж чанарыг багтаасан үзэсгэлэнтэй худалдааны туршлагаар сольж байна. WooCommerce-ийн нарийн мэдрэмжийн сэдэв нь эдгээр худалдааны туршлагын шинэ үеийнхний төгс жишээ юм. Finesse бол WooCommerce сэдэв юм