ClearVoice: Төлөвлөлт, ажилд авах, удирдах, хэвлэн нийтлэх ажлын агуулгын ажлын урсгалын платформ

Мартехийн салбарт ихэвчлэн хоёр туйл, бүх зүйлийг хамарсан үүл, бие даасан платформууд байдаг. Гэхдээ миний харж байгаа хамгийн ирээдүйтэй ахиц дэвшил нь маркетингийн шуурхай арга зүйг идэвхжүүлж, өгөгдөл дамжуулах эсвэл үнэтэй интеграцийн хэрэгцээг багасгах боломжтой платформууд юм. Эрх мэдлийг бий болгох, хайлтын системд эрх мэдэл олж авах, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хуваалцахыг дэмжих дээд зэрэглэлийн контентын эрэлт хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байна. Нөөц нь хавтгай эсвэл байхад зах зээлд оролцогчдод тавих шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна