Фэйсбүүк дэх бизнес хуудсыг хэрхэн оновчтой болгох

Сүүлийн жилүүдэд Facebook-т гарсан олон өөрчлөлтүүд нь компаниуд болон хэрэглэгчдийн хоорондын ялгааг арилгах замаар Facebook худалдаа эрхэлж, улмаар зар сурталчилгааны зах зээлийг Google-ээс авна. Үүний тулд тэд хайлтын чадвараа сайжруулсаар ирсэн. Фэйсбүүк ашиглан хайлт хийхэд олон хэрэглэгчид ашиглах болсон тул танай бизнес зөв бүртгүүлж, байршлаа зөв тогтоож, бизнесээ Facebook дотор үнэн зөв ангилах нь чухал юм. Энэ зуны эхээр IFrame