Excel-ийн нийтлэг өгөгдөл цэвэрлэх томъёо

Олон жилийн турш би уг нийтлэлийг зөвхөн аливаа зүйлийг хэрхэн хийхийг тайлбарлахаас гадна дараа нь хайж олохын тулд өөртөө тэмдэглэл хөтлөх зорилгоор эх сурвалж болгон ашиглаж ирсэн! Өнөөдөр гамшиг болсон хэрэглэгчийн өгөгдлийн файлыг бидэнд өгсөн үйлчлүүлэгчтэй боллоо. Бараг бүх талбарыг буруу форматласан байсан; Үүний үр дүнд бид өгөгдлийг импортлох боломжгүй болсон. Excel-ийн цэвэрлэгээг Visual ашиглан хийх гайхалтай нэмэлт нэмэлтүүд байгаа боловч