Үйлчлүүлэгчдийг бий болгох агуулгыг бий болгох 8 арга

Сүүлийн хэдэн долоо хоногт бид үйлчлүүлэгчдийнхээ бүх агуулгад дүн шинжилгээ хийж, хамгийн их ухамсар, оролцоо, хөрвүүлэлтийг өдөөж буй контентыг тодорхойллоо. Онлайнаар бизнес эрхлэх эсвэл бизнесээ өргөжүүлэхийг хүсч байгаа бүх компаниуд агуулгатай байх ёстой. Итгэлцэл ба эрх мэдэл нь аливаа худалдан авалтын шийдвэр, агуулгад хоёр түлхүүр байх тул эдгээр шийдвэрийг онлайнаар хөтөлдөг. Үүнийг хэлэхэд та зөвхөн анализ хийхээсээ өмнө анализаа хурдан харах хэрэгтэй