Жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 6 бага төсвийн агуулгын маркетингийн санаа

Танд “том хөвгүүд” -тэй өрсөлдөх маркетингийн төсөв байхгүй гэдгийг та аль хэдийн мэдэж байгаа. Гэхдээ сайн мэдээ гэвэл: Маркетингийн дижитал ертөнц урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр талбарыг тэгшитгэлээ. Жижиг бизнесүүдэд үр дүнтэй, хямд өртөгтэй олон газар, тактик байдаг. Эдгээрийн нэг нь мэдээж агуулгын маркетинг юм. Үнэндээ энэ нь бүх маркетингийн стратегиудаас хамгийн хэмнэлттэй байж болох юм. Агуулгын маркетингийн тактикууд энд байна