Хувийн тохиргооноос өндөр тодорхойлолттой сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан

Сэтгэл хөдлөлийн өндөр оюун ухаан (EQ) -тай хүмүүс маш их таалагддаг, хүчтэй гүйцэтгэл үзүүлдэг, ерөнхийдөө илүү амжилттай байдаг. Тэд онцлон тэмдэглэдэг бөгөөд нийгмийн сайн ур чадвартай байдаг: тэд бусдын мэдрэмжийг мэддэг бөгөөд энэ ухамсараа үг, үйлдлээрээ илэрхийлдэг. Тэд өргөн цар хүрээтэй хүмүүстэй нийтлэг ойлголтыг олж, зөвхөн найрсаг байдал, эв найртай байх чадвараас гадна харилцаа холбоогоо хөгжүүлж чаддаг. Тэд үүнийг анзаарч, дүн шинжилгээ хийснээр олж авдаг