Имэйлийн маркетингийн зөвлөх гэж юу вэ, надад хэрэгтэй юу?

Имэйлийн маркетингийн зөвлөхүүд ерөнхийдөө гурван хэлбэртэй байдаг; үр дүнтэй имэйлийн маркетингийн стратеги боловсруулах онцлог ур чадвар, туршлагатай. Гэсэн хэдий ч тэдний үндсэн чадвар, санал нь харилцан адилгүй байдаг. Тэгэхээр танд имэйлийн зөвлөх хэрэгтэй юу? Хэрэв тийм бол ямар төрөл вэ? Дараах асуултуудыг өөрөөсөө асуу.