Та яагаад имэйл болон нийгмийн мэдээллийн стратегиудыг нэгтгэх ёстойг эндээс харна уу

Нийгмийн сүлжээний инфографиктай хэн нэгэн имэйл хуваалцах үед бид жаахан сэтгэл хөдлөв. Хэлэлцүүлгийн эсрэг санал зөрөлдсөний гол шалтгаан нь аль нэгийг нь сонгох тухай асуудал биш харин хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бүрийг хэрхэн бүрэн хөшүүрэг болгох тухай асуудал байв. Хүчин чармайлтаа нэгтгэж чадвал зах зээлд оролцогчид маркетинг, нийгмийн хэвлэл мэдээллийн маркетинг хэрхэн үр дүнтэй болох талаар зах зээлдүүлэгчид гайхах хэрэгтэй. Асуудлын гол нь зах зээлд оролцогчдын дөнгөж 56% нь нийгмийг нэгтгэдэг