Carts Guru: Цахим худалдааны маркетингийн автоматжуулалт

Цахим худалдааны платформ нь маркетингийг тэргүүлэх чиглэл болгохгүй байгаа нь харамсалтай байна. Хэрэв танд онлайн дэлгүүр байгаа бол та шинэ худалдан авагч олж авах, одоогийн үйлчлүүлэгчдийн орлогын боломжийг нэмэгдүүлэхгүй л бол орлогынхоо бүрэн чадамжийг хангахгүй. Талархууштай зүйл бол худалдан авагчдыг нээх, товших, худалдан авах боломжтой газруудад автоматаар чиглүүлэхэд шаардлагатай бүх хэрэгслийг агуулсан маркетингийн автоматжуулалтын платформуудын гайхалтай үүлдэр байдаг. Ийм нэг