Ууртай захиалагчдыг хүсэхгүй л бол цахим шуудангийн дадал зуршлууд 11

Дижитал Гуравдугаар Эрэг нь Reachmail-тэй хамтран имэйл зах зээлд оролцогчдын хамгийн харгис зан авир, хамгийн муу зан үйлийг олж тогтоов. Тэдний боловсруулсан инфографик нь зан төлөв бүрийг мартагдашгүй поп соёлын дүртэй холбож, зах зээлд оролцогчдод муу зан авирыг санаж, холбоход нь тусалдаг. Тэд мөн ядуу зан авирыг сайн зан байдал болгох талаар ажил хэрэгч зөвлөгөөг оруулсан болно. Харамсалтай нь имэйлийн маркетингийн хэрэгслийг хариуцдаг хүн бүр үүнийг зөв ашигладаггүй. Та нэг юмуу хэд хэдэн зүйлийг хийх бүрэн боломжтой