Rights Cloud: Бодит хугацаанд агуулгын эрхийг цэвэрлэх ажлыг автоматжуулах

Энэ оны эхээр Чипотл Сакраменто дахь ивээн тэтгэгчийн зургийг тэдний зөвшөөрөлгүйгээр авч, дараа нь тэдний сурталчилгааны барьцаанд тараасан гэж буруутгаж байгаа юм. Хүлээгдэж буй нэхэмжлэл нь компанийн 9 жилийн хугацаанд хийсэн бүх ашгийн төлөө юм ... 2.2 тэрбум доллар. Энэ нь хувилбарт гарын үсэг зурж, зургийг ашиглах, түгээхэд бэлэн болсон үйл явцыг багтаасан технологийг ашиглахаас зайлсхийх боломжтой нөхцөл байдал юм ... тараахаас өмнө! FADEL бол