UsabilityHub: Дизайн эсвэл ашиглалтын талаархи санал хүсэлтийг өгч, авах

Бид Element Гуравын бүс нутагт зохион байгуулдаг Go Inbound Marketing бага хуралд оролцох ёстой байв. Энэ бол гайхалтай урам зориг, боловсрол эзэмшсэн илтгэгчдийн бүрэлдэхүүнтэй гайхалтай үйл явдал байв. Илтгэгчдийн нэг нь тестийн ач холбогдол, үр нөлөөний талаархи нэг илтгэлийг нэгтгэсэн Unbounce-ийн үүсгэн байгуулагч Оли Гарднер байв. Бид Олигийн цаашдын бичлэгүүдэд тавьсан танилцуулгын заримыг хуваалцах болно, гэхдээ би нэг хэрэгслийг хуваалцахыг хүссэн юм