өгөгдлийн туршилт

  • CRM ба мэдээллийн платформ Өгөгдлийн стандартчилал

    Өгөгдлийн стандартчилал: Тодорхойлох, турших, өөрчлөх

    Байгууллагууд аж ахуйн нэгжийн хэмжээнд өгөгдлийн соёлыг бий болгоход шилжиж байгаа ч олон хүн мэдээллээ зөв болгох гэж тэмцсээр байна. Янз бүрийн эх сурвалжаас өгөгдөл татаж, ижил мэдээлэл байх ёстой өөр өөр формат, дүрслэлийг авах нь таны өгөгдлийн аялалд ноцтой саад учруулдаг. Багууд ердийн үйл ажиллагаагаа явуулахдаа саатал, алдаа гардаг, эсвэл...