Юүлүүр: Маркетингийн мэдээллийг цуглуулах, өөрчлөх, тэжээх

Таны борлуулалт, маркетингийн хэрэгсэлд илүү олон хэрэгслүүд байгаа тул төвлөрсөн тайлан гаргах нь хүнд ажил болж магадгүй юм. Миний мэддэг ихэнх зах зээлдүүлэгчид өгөгдөл цуглуулах, өөрчлөхөд маш их цаг зарцуулдаг бөгөөд кампанит ажил болон бусад маркетингийн хэмжүүрүүдийн талаар мэдээлэх шаардлагатай тайланг гар аргаар гаргадаг. Юүлүүр: 500 гаруй мэдээллийн эх үүсвэртэй нэгтгэх Юүлүүр нь бүх эх сурвалжаас эмх замбараагүй, чимээгүй өгөгдлийг авч, бүрэн нийцсэн, шинэчлэгдсэн, бизнесийн бэлэн өгөгдлийг автоматаар үүсгэдэг.