Вэбийн төрлүүд гэж юу вэ (бараан, гүн, гадаргын, цэвэр)?

Бид онлайн аюулгүй байдал эсвэл харанхуй вэбийн талаар байнга ярилцдаггүй. Компаниуд дотоод сүлжээгээ сайн хамгаалж байсан бол гэрээсээ ажиллах нь бизнес эрхлэгчдэд халдлага, хакердах нэмэлт аюул заналхийллийг нээж өгсөн юм. Компаниудын 20% нь алслагдсан ажилчны улмаас аюулгүй байдал зөрчигдсөн гэж мэдэгджээ. Гэрээсээ тэсвэрлэх: COVID-19-ийн бизнесийн аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөө Кибер аюулгүй байдал нь зөвхөн CTO-ийн үүрэг биш байх болно. Итгэлцэл бол хамгийн их үнэлдэг валют юм