Хэрэглэгчийн бүтэлгүй туршлага таны маркетингийг устгаж байна

SDL нь үйлчлүүлэгчдэд тохиолддог ганц эсвэл хамгийн чухал цэгүүдийн (CX) бүтэлгүйтэл, амжилтыг хаана үйлчлүүлэгчид тохиолддог, бизнесийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөллийг судлах судалгаа хийсэн. Магадгүй энэхүү судалгааны хамгийн аймшигтай үр дүн бол SDL нь үйлчлүүлэгчдийнхээ муу туршлагад нэрвэгдсэн олон хэрэглэгчид өөрсдийн амнаас ам дамжин боломжит бүх боломжийг компанийг гутаахыг хичээдэг болохыг олж тогтоосон нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад онлайн хэвлэлийн сувгуудыг агуулсан байж магадгүй юм. Yikes ... a