Үзүүлэлт: Хэрэглэгчийн ойлголттой хэрэглэгчийн анализ

Том өгөгдөл нь бизнесийн ертөнцөд шинэлэг зүйл байхаа больсон. Ихэнх компаниуд өөрсдийгөө өгөгдөлд тулгуурласан гэж боддог; технологийн удирдагчид мэдээлэл цуглуулах дэд бүтцийг бий болгож, шинжээчид өгөгдлийг шигшиж, зах зээлдүүлэгчид, бүтээгдэхүүний менежерүүд өгөгдлөөс суралцахыг хичээдэг. Урьдынхаас илүү их мэдээлэл цуглуулж, боловсруулж байгаа хэдий ч хэрэглэгчид бүх хэрэглэгчийн аяллын туршид дагаж мөрдөх зохих хэрэгслийг ашигладаггүй тул компаниуд өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчлүүлэгчдийнхээ талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг алдаж байна.