ЗАГАС: Дараагийн арга хэмжээндээ хэрэглэгчийн оролцоог барьж хэмжих

Загас нь хэрэглэгчдийн мэдээллийг цуглуулах, брэндийн идэвхжүүлэлтэнд фенүүдээ татан оролцуулах, фенүүддээ контент цуглуулах, азтан шалгаруулалтанд орох, туршлагаа хуваалцах боломжийг олгодог үйл явдлын үйлдлийн системээр брэнд, арга хэмжээ зохион байгуулагч, спортын лигийг дэмждэг. Загвар зохион байгуулах арга хэмжээний талаархи мэдээлэл цуглуулах, корпорацийн арга хэмжээнд оролцогчдын зан төлөвийг хэмжих эсвэл чуулганд хэрэглэгчийн оролцоог хянах зэргээс үл хамааран FISH нь зочдын бүх зан үйлийг хэмжих боломжтой. FISH тайлагнах самбар нь нэн даруй өгдөг