PandaDoc: Борлуулалтын баримт бичгийг үүсгэх, илгээх, хянах, eSign

Salesforce экосистемийн түнш байх нь үнэхээр гайхалтай туршлага байсан боловч бидний ажлын тайланг бий болгох, илгээх, шинэчлэх хэлэлцээр хийх ажил нэлээд няцаалттай байсан. Би заримдаа ажлаа өөрөө хийхээс илүү ажлын тайлан бичихэд илүү их цаг зарцуулдаг гэж боддог! Бусад компаниуд өөр өөрийн дотоод хэв маяг, шаардлагатай нарийн төвөгтэй байдал, хамтран ажиллах, борлуулалтын баримт бичгийг батлах үйл явцтай байдаг. Маркетингийн хувьд болон