Судалгаа: Таны агуулгын бүтээмж хэрхэн харьцдаг вэ?

Rundown нь контент үйлдвэрлэх арга зүйн талаархи байнгын судалгаа шинжилгээний ажлыг эхлүүлж байна. Агуулгын маркетингийг бүхэлд нь хамарсан олон нийтэд зориулсан олон тооны судалгаа байдаг боловч агуулгын мэргэжилтнүүд өөрсдийн үйлдвэрлэлийн бодит арга зүй, үйл явц, боловсон хүчний нөөц, үүрэг, хариуцлага, технологийг үндэс болгоход ашиглах тодорхой мэдээлэл тун хомс байдаг. Rundown нь жилийн туршид энэхүү чухал өгөгдлүүдийн чухал шинэчлэлтүүдийг гаргах болно. Rundown нь агуулгын мэргэжилтнүүдэд зориулсан богино хэмжээний судалгаа хийсэн