Ziflow: Агуулга хянах, батлах үйл явцын хэсэг бүрийг удирдана уу

Агуулга боловсруулах байгууллагуудын үйл явц дутагдалтай байгаа нь үнэхээр гайхалтай юм. Алдаа гарсан имэйлийг хүлээн авахдаа алдаатай бичсэн сурталчилгааг үзэх эсвэл хуудсанд ороогүй холбоос дээр дарна уу ... Би үнэндээ тийм ч гайхаагүй. Манай агентлаг залуу байхдаа бид эдгээр алдаануудыг мөн гаргаж байсан бөгөөд байгууллагын доторх бүрэн тойм, агуулгыг сурталчлах, бренд, нийцэмж, редакци, дизайн, нэвтрүүлгээс авахуулаад өмнө нь хэвлүүлээгүй.