DivvyHQ: Өндөр хэмжээний контент төлөвлөлт ба ажлын урсгал

Хэрэв та аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа бол агуулгын төлөвлөлт, гүйцэтгэл нь таны маркетингийн ерөнхий стратегийн гол үүрэг юм. Сорилт нь санаа, нөөц, даалгаврыг удирдах, үйлдвэрлэлийн ерөнхий байдлыг хянах явдал юм. DivvyHQ-ийн платформ нь санаа бодлоос гүйцэтгэх хүртэл шаардлагатай бүх хэрэгслийг хангаж өгдөг. Энэхүү платформ нь агуулга болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг хэвлэн нийтлэхэд зориулагдсан болно. DivvyHQ бол зах зээлдүүлэгчид, контент үйлдвэрлэгчдэд зохион байгуулалт сайтай байх, эрэлт хэрэгцээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь туслах зорилгоор бүтээсэн үүлд суурилсан, агуулгын төлөвлөлт, үйлдвэрлэлийн ажлын урсгалын хэрэгсэл юм.