Oribi: Бизнесээ хөгжүүлэхэд шаардлагатай хариулт бүхий кодгүй маркетингийн анализ

Манай салбарт үргэлжлүүлэн чанга тунхагласаар ирсэн гомдол бол дундаж компанид дүн шинжилгээ хийх нь хичнээн аймшигтай юм. Аналитик нь үндсэндээ мэдээллийн хог хаях, хайлтын систем, тэдгээрийн хооронд зарим сайхан графикууд байдаг. Компаниудын дийлэнх нь аналитик скрипт дээрээ поп бичдэг бөгөөд дараа нь юу үзэж байгаагаа, өгөгдөлд тулгуурлан ямар арга хэмжээ авахаа огт мэддэггүй. Үнэнийг хэлэхэд: Аналитик бол асуултын хөдөлгүүр юм ... Хариултын хөдөлгүүр биш