GRM Агуулгын үйлчилгээний платформ: Таны бизнесийн үйл явцад оюун ухааныг бий болгох

Аж ахуйн нэгжийн агуулгын менежмент (ECM) платформууд өөрсдийн саналуудыг үргэлжлүүлэн боловсруулж, зөвхөн баримт бичгийн сан биш, бизнесийн үйл явцын талаархи мэдлэгийг өгдөг. GRM-ийн Агуулгын үйлчилгээний платформ (CSP) нь баримт бичгийн менежментийн системээс хамаагүй илүү юм. Энэ бол хуваалцах боломжтой баримт бичгийг бий болгож, дараа нь бизнесийн ажлын урсгалыг оновчтой болгох шийдэл юм. GRM-ийн CSP нь агуулгын менежментийн систем (CMS) -ийг мэдээллийн анализ, машин сурах, ухаалаг мэдээлэл цуглуулах, DMS програм хангамжийг нэгтгэх, баримт бичиг, хувилбар хянах,