Google-ийн SameSite шинэчлэлт нь үзэгчдэд чиглүүлэхийн тулд хэвлэн нийтлэгчид күүкигээс цааш шилжих хэрэгтэйг бататгаж өгдөг

80-р сарын 4-ний Мягмар гарагт Google-ийн SameSite Upgrade-ийг Chrome XNUMX дээр эхлүүлсэн нь гуравдагч этгээдийн хөтөч күүкигийн хайрцган дахь бас нэг хадаасны дохио юм. Гуравдагч талын күүкийг анхдагчаар хаасан Firefox болон Safari-ийн өсгий, Chrome-ийн күүкигийн анхааруулгыг дагаж SameSite шинэчлэлт нь үзэгчдэд чиглэсэн гуравдагч этгээдийн күүкийг ашиглах боломжийг улам бүр сайжруулах болно. Хэвлэн нийтлэгчдэд үзүүлэх нөлөө Энэ өөрчлөлт нь найдаж буй зар сурталчилгааны үйлдвэрлэгчдэд нөлөөлөх нь дамжиггүй