касс

  • CRM ба мэдээллийн платформ Хаягийн задлан шинжилгээ, стандартчилал, баталгаажуулалт, хүргэлтийн баталгаажуулалт

    Хаяг ялгах, стандартчилах, хүргэлтийг баталгаажуулах API-ийн талаархи ойлголт

    Манай олон үйлчлүүлэгчид талархаж буй гол санал бол бидний хянах боломжтой шууд шуудан юм. Динамик QR кодын тусламжтайгаар бид утасны дугаар руу залгах, цаг товлохоос эхлээд ухаалаг утсаа ашиглан үйлдэл хийх дуудлага нээдэг шууд шуудангийн хүлээн авагч бүрийг таньж чадна. Бид тодорхой хүлээн авагчийн үйл явдлын бичлэгийг харилцагчийн харилцааны удирдлагын системд оруулах боломжтой ……

  • Цахим худалдаа ба жижиглэн худалдаа Стандартчилал 101: Ашиг тус, арга, зөвлөмжүүд

    Стандартчилал 101: Ашиг тус, арга, зөвлөмжүүд

    Та хамгийн сүүлд хэзээ өөрийн жагсаалтын бүх хаяг ижил форматтай, алдаагүй байхыг олсон бэ? Хэзээ ч үгүй, тийм үү? Танай компаний өгөгдлийн алдааг багасгахын тулд хийж болох бүх арга хэмжээг үл харгалзан, гар аргаар өгөгдөл оруулахтай холбоотой үсгийн алдаа, дутуу талбар, тэргүүлэх зай зэрэг өгөгдлийн чанарын асуудлыг шийдвэрлэх нь зайлшгүй юм. Үнэндээ профессор Рэймонд Р.…