ProOpinion: Судалгаанд тулгуурласан бизнесийн нийгэмлэгт нэгдээрэй

Вэбээр дамжуулан бидний харж байгаа өөрчлөлтүүдийн нэг бол үнэгүй, freemium зөвлөгөөний сайтууд агуулгынхаа чанар, тэдний гаргаж буй мэдээллийн үнэн зөв байдалтай тэмцсээр байна. Маркетингийн шийдвэр гаргахад тохирсон арга барил нь хамгийн сайн үр дүнг авчирдаг гэдгийг бид үргэлжлүүлэн хардаг. Зөвлөхүүд эсвэл маркетерууд стратеги эсвэл платформын талаар зөвлөмж гаргахаасаа өмнө бизнесийн соёл, нөөц, зорилгоо судлах нь нэн чухал юм.