Инфлюсер маркетингийн ажилд хэрхэн шатдаггүй талаар энд оруулав

Нөлөөллийн маркетингийн зангуудын талаар бид өмнө нь бичиж байсан. Нөлөөлөлд өртсөн хүний ​​хувьд үе үе нөхөн олговрын хувьд би маркетингийн харилцаа хэр зэрэг нөлөөлж байгаад эргэлздэг. Тохиолдол, энэ оны эхээр би олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд орон нутгийн нөлөө үзүүлдэг тул намайг тоосгоны үйлдвэрт урьсан юм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээс уригдсан цөөнгүй хүмүүс байсан бөгөөд бүгд Индианаполисын алдартай нөлөөллийн онооны хөдөлгүүрт өндөр оноо авсан байв. The