Геоцентрик маркетингийн Хубрис

Коперникус нь геоцентризм дээр гелиоцентризм гэж маргахдаа орчин үеийн одон орон судлалын эцэг байсан гэж маргах аргагүй юм. Өөрөөр хэлбэл, нар бол дэлхий биш харин манай гаригийн системийн төв байсан юм. Энэ нь Бурханыг доромжилсон бөгөөд тэр үед шашин шүтлэгтэй холбогдсон бүхэл бүтэн эрдэмтдийн соёлын эсрэг байв. Гэхдээ тэр зөв байсан. Маркетинг дээр ашигласан тул өнөөдөр бидэнд асуудал гарч байна. Яагаад ч юм компаниуд томроод ирэхээр тэд