Вэб 3.0-тэй холбоотой асуудал

Ангилал, шүүлт, шошголох, цуглуулах, асуулга, индексжүүлэх, бүтэцжүүлэх, форматлах, тодруулах, сүлжээнд оруулах, дагах, нэгтгэх, дуртай болгох, жиргэх, хайх, хуваалцах, хавчуурга хийх, ухах, бүдрэх, ангилах, нэгтгэх, мөрдөх, хамааруулах ... энэ нь шууд л шаналалтай. Вэб вэбсайтын хувьсал 0: 1989 онд CERN-ийн Тим Бернерс-Ли нээлттэй интернэт санал болгосон. Эхний вэбсайт нь 1991 онд World Wide Web Project-тэй хамт гарч ирсэн. Вэб 1.0: 1999 он гэхэд 3 сая вэбсайт байдаг бөгөөд хэрэглэгчид голчлон ам дамжсан, Yahoo! Вэб