Сошиал медиа маркетингийн амжилтанд хүрэх 12 алхам

Бүтээлч үйлчилгээний агентлаг болох BIGEYE-ийн хүмүүс энэхүү инфографикийг нэгтгэж, компаниудад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн маркетингийн стратеги боловсруулахад нь туслах зорилгоор хамтран ажиллалаа. Шат шатнаасаа салах нь надад үнэхээр их таалагддаг боловч олон компаниуд нийгмийн агуу стратегийн шаардлагыг хангах бүх нөөц бололцоогүй гэдгийг би мэдэрч байна. Олон нийтийн дунд үзэгчдийг бий болгож, бизнесийн үр дүнг хэмжихэд ашиг олох нь удирдагчдын тэвчээрээс илүү урт хугацаа шаарддаг