5 онд сургуулийн борлуулалт руу илүү их эргэх 2019 стратеги

Сургууль руу буцах нь энэ жилийн хамгийн том хоёрдахь худалдааны улирал бөгөөд дижитал ертөнц нь худалдан авагчдын худалдан авах замын салшгүй хэсэг болжээ. Сургуулийн зардлыг буцааж авах Энэ жил NRF-ийн тооцоолсноор зөвхөн коллежид сурахад зарцуулах зардал нь 54.5 тэрбум доллар болно. К-12 зардлын хамт сургууль руу буцах дэлгүүрүүд нийт дүнгээрээ 80.7 тэрбум доллар байсан нь өнгөрсөн жилийн 82.8 тэрбум доллараас буурчээ. 2018 онд сургууль руу буцах зардлын 23 хувь нь онлайнаар гарсан байна. Энэ жил сургууль руугаа буцах худалдааны 29 хувь нь байх болно