B2B маркетингийн автоматжуулалтын өнөөгийн байдал

B2B маркетингийн автоматжуулалтын системийн орлого 60 онд өмнөх оны мөн үеэс 1.2% -иар өсч байсантай харьцуулахад 2014% -иар өсч, 50 тэрбум доллар болжээ. Сүүлийн 5 жилд корпорациуд маркетингийн автоматжуулалтын санал болгож буй гол шинж чанаруудын ач холбогдлыг олж авснаар энэ салбар 11 дахин өссөн. Энэ салбар хурдацтай боловсорч байгаа тул маркетингийн агуу автоматжуулалтын платформын үндэс суурийг нэлээд тохиролцсон бөгөөд маркетингийн автоматжуулалтыг хэрэгжүүлэх шилдэг туршлагууд үргэлжлүүлэн хэрэгжиж байна